OM7DX – SK

Vo veku 82 rokov dňa 25. januára 2023 nás opustil známy slovenský rádioamatér Štefan Melcer, OM7DX (ex OK3CGP) z Bánoviec nad Bebravou, člen OTC SARA č. 243. Celý život pracoval v Slovenskej plavbe dunajskej vo funkcii lodného kapitána. Z československých lodí na Dunaji sme ho mohli počuť aj ako OK3CGP/mm. Do posledných chvíľ života bol aktívny na KV pásmach, kde dosahoval výborné výsledky, v posledných rokoch hlavne na FT8 a FT4. Pracoval so všetkými 340 zemami DXCC. Pamätáme si ho z rôznych expedícií v súťažiach Hrady a zámky, QTH lokátory,…

Čítať viac