Zmena na TÚ SR

Vážení priatelia rádioamatéri !
Na úvod by som sa chcel aj touto cestou poďakovať pani Ing. Zuzane Kováčovej nielen za jej dlhoročnú prácu pre Telekomunikačný úrad SR, ale najmä za jej ústretovosť a ľudský prístup nielen k rádioamatérom, vďaka čomu výraznou mierou prispela k budovaniu dobrého mena úradu. Pani Kováčová pracovala pre úrad a jeho predchodcov praktický celý produktívny život. Ja osobne som ju spoznal ešte ako začínajúci rádioamatér a neskôr som mal šťastie spoznať ju aj ako kolega.
Ako už viete, pani Kováčová už nie zamestnankyňou úradu a prácu po nej prevzal Ing. Stanislav Vaculík , ktorý s ňou istý čas pracoval súbežne. Pani Kováčová zasvätila pána Vaculíka do práce s rádioamatérmi a pán Vaculík chce pokračovať v budovaní dobrých vzťahoch TÚ SR s rádioamatérmi.
V prípade potreby ho môžete kontaktovať telefonicky na čísle 02/57 88 16 13 , alebo elektronickou poštou na adrese: stanislav.vaculik@teleoff.gov.sk

Roman Vavro, hovorca TÚ SR

Please follow and like us:
error

Mohlo by Vás zaujímať