Vyhodnotenie Memoriálu OTC SARA SSB 2022

Pretekov v jarnej SSB časti sa zúčastnilo okolo 50 staníc. Ďakujeme všetkým, ktorí si týmto rádioamatérskym spôsobom na našich zosnulých priateľov spomenuli a pretekov sa zúčastnili. Výsledky boli veľmi tesné, pri rovnosti bodov bol rozhodujúci čas spojenia s klubovou stanicou OM9OT.

Mnohí pravidelní účastníci pretekov už zomreli, alebo sa pre svoj pokročilý vek už pretekov nezúčastňujú. V „Archíve ročníkov“ si môžete pozrieť staršie výsledkové listiny.

Cez webový formulár poslalo hlásenie 29 staníc a jeden rádiový poslucháč (SWL). Klubová stanica OM9OT pracovala z Jedľových Kostolian, ktorej operátorom bol Karol, OM5KP. Karol spravil pekný výsledok, 50 spojení (27 x 1 a 23 x 3).

Jesenná telegrafná časť pretekov sa bude konať 11. septembra 2022, na ktorú vás už teraz srdečne pozývame! Tým, že o tom dáte vedieť svojim priateľom, zvýšite účasť v pretekoch.

Denníky z pretekov už neposielajte! Ako pomôcku na vygenerovanie potrebných údajov pre webový formulár si môžete vyskúšať súťažný denník N1MM+. Konfiguračný súbor si môžete stiahnuť zo stránky rádioklubu Manín.

Ak v tom programe objavíte chyby, s problémom sa môžete obrátiť na Ruda, OM4TQ.

Za Radu OTC SARA Vilo, OM3CAQ

Kategória CALL

Kategória SWL

1. miesto – OK2-36971

Related posts

One Thought to “Vyhodnotenie Memoriálu OTC SARA SSB 2022”

  1. […] Pretekov v jarnej SSB časti sa zúčastnilo okolo 50 staníc. Ďakujeme všetkým, ktorí si týmto rádioamatérskym spôsobom na našich zosnulých priateľov spomenuli a pretekov sa zúčastnili. Výsledky boli veľmi tesné, pri rovnosti bodov bol rozhodujúci čas spojenia s klubovou stanicou OM9OT. Jesenná telegrafná časť pretekov sa bude konať 11. septembra 2022, na ktorú vás už teraz srdečne pozývame! Výsledky nájdete na https://otc.cq.sk/vyhodnotenie-memorialu-otc-sara-ssb-2022/ […]

Comments are closed.