Správa o činnosti OTC SARA za rok 2015

Vďaka internetovej stránke nášho klubu https://otc.cq.sk/ si na nej môže každý prečítať najdôležitejšie informácie, prípadne napísať svoj názor, nápad, alebo dať odkaz pre ostatných priateľov klubu. O našom klube si teraz môžete prečítať i vo Wikipédii.

K dnešnému dňu má klub 385 evidovaných členov, z toho 299 žijúcich členov. Od posledného stretnutia na Drozdove 11.10. 2014 zomreli 5 členovia klubu:
Miloš Hřebejk, OK1AWU
Géza Illés, OM8CA
Josef Ondráček, SM4EWP
Vladimír HERMAN, OK2VGD
Jozef R. ORAVEC, OM3QQ
Naším najstarším členom je Ľudovít Bašo, OM3CFN. Narodil sa 23.8.1922, má úctyhodných 93 rokov! Najmladším členom je Patrik Trepáň, OM1XQ ktorý má 40 rokov.
Pribudli nám 11 noví členovia klubu:
Gejza Steinhűbel, OM7AJK
Miloš Chovanec, OM6WA
Igor Černák, OM6CI
Lorant Hurban, OM3CFE
Pavel Matyáš, OM5MX
Stanislav Bendík, OM8HG
Štefan Kuric, OM2SB
Ľubomír Šimko, OM7AD
Ľubomír Darmo, OM8LD
Tibor Ferenec, OM3RM
Peter Krištof, OM6TX

V roku 2015 oslavujeme dvadsiate výročie založenia nášho klubu OTC SARA. Klub bol založený
18. novembra 1995 v hoteli Baník na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Do konca roka členovia klubu môžu vysielať pod špeciálnou príležitostnou volacou značkou OM20OTC. Na našej webovej stránke je vytvorený informačný kalendár vysielania OM9OT/OM20OTC. Počas roka klubová stanica OM9OT vysielala v medzinárodných pretekoch. Karol Psota, OM5KP vysielal z Jedľových Kostolian a Peter Martiška, OM3PA z Partizánskeho. Bola podaná žiadosť na ďalšie desaťročné obdobie povolenia klubovej volacej značky OM9OT.
So špeciálnou príležitostnou volacou značkou OM20OTC bolo doteraz nadviazaných okolo 7000 spojení o čo sa najviac pričinil Jaro OM1II, Jozef OM5CD, Roman OM4KW, Dezider OM5NA, Tibor OM3RM a Vilo OM3CAQ, ktorý vysiela len na 3,756 MHz.
Uskutočnené spojenia budú potvrdzované peknými QSL vďaka Vilovi, OM3MB a elektronicky vďaka Deziderovi, OM5NA, ktorý ich vložil do CLUBLOGu a na eQSL.
Mimoriadnou aktivitou nás poteší vysielanie našich členov pod klubovou volacou značkou z mnohých zaujímavých a žiadaných lokalít na území Slovenska s cieľom propagovať náš klub a našu krajinu, umožniť slovenským i zahraničným rádioamatérom získať obľúbené diplomy OTC, ako aj diplomy SZR.

V Drozdove dňa: 10.10.2015
Za Radu OTC SARA Viliam Jánoš, OM3CAQ

Related posts