Rušenie rádioamatérskej prevádzky na 80 m pásme

Srdečne zdravím všetkých rádioamatérov a dovoľujem si predniesť do rádioamatérskeho fóra problém, s ktorým sa už dlhú dobu užívatelia v SSB časti 80 m pásma stretávali a aj stretávajú.
Problém spočíva v dlhodobom – niekoľkoročnom úmyselnom rušení rádioamatérskej prevádzky na tomto pásme. Rušenie spočíva vo vysielaní rôznych pazvukov pochádzajúcich z elektronických hračiek, vydávaní modulačných pokusov typu bubu a najnovšie aj telegrafie, resp. pokusu o tento druh prevádzky. Je predpoklad, že sa jedná o jedného, maximálne dvoch jedincov, ktorí túto svoju obľúbenú činnosť vykonávajú už od skorých ranných hodín a vydržia s tým celé hodiny. Viacero rádioamatérov tento pretrvávajúci problém nahlásilo na kompetentných miestach, ktoré majú pod dohľadom kmitočtové spektrá, odpovede ani pozitívneho výsledku sme sa zatiaľ nedočkali. Bolo aj niekoľko pokusov rádioamatérov rušičov zamerať, bohužiaľ zatiaľ nie je medzi nami v tomto smere patričná spolupráca. Rušič či rušiči evidentne k svojej činnosti používajú kvalitné a výkonné zariadenia a plno rozmerové antény, čomu zodpovedá sila ich vysielania. Budeme mať snahu toto riešiť? Jeden smer zdroja rušenia bol zameraný niekoľkými rádioamatérmi, bohužiaľ všetky merania boli urobené prakticky v jednej línii – B.Bystrica – Trnava. Chýba zameranie z boku tejto línii, nájde sa niekto?
A ešte jeden poznatok: Rušič či rušiči reagujú svojim prejavom hlavne na dlhotrvajúce debaty niektorých rádioamatérov o činnostiach, ktoré nesúvisia s rádioamatérskou činnosťou, táto problematika bola už pred časom spomínaná, bohužiaľ na to podaktorí už zabúdame. A to je akýmsi magnetom pre činnosť už spomínaných kvákačov na 80 m pásme. Zamyslime sa prosím nad týmto čo tu píšem. Aj ja, čo píšem tieto riadky občas hovorím na pásme o veciach, ktoré by patrili do telefónu či na skype, ale to kompenzujem dlhoročnými stretnutiami rádioamatérov na Drozdove, ktoré organizujem 🙂 a organizovať budem…

Karol, OM5KP, Jedľové Kostoľany

Related posts