Obyce 2017

OM3PA, OM5DR, OM2AT

OM3PA, OM5DR, OM2AT
Fotografie z novoročného stretnutia rádioamatérov, ktoré bolo 6.1.2017 na Troch kráľov v hoteli Partizán pri Obyciach si môžete pozrieť .: Tu :. Diaľnice a aj ostatné cesty včítane lesnej cesty k hotelu Partizán boli v dobrom stave, takže kto chcel, mohol sa na stretnutie bez problémov dostať. Stretnutia sa zúčastnilo 20 rádioamatérov a ich rodinných príslušníkov. Prostredie v hoteli bolo na úrovni, výborný guláš, príjemná, skoro rodinná pohoda…
Kto mohol a neprišiel môže ľutovať!
Toto novoročné stretnutie na Troch kráľov bude pokračovať aj v budúcnosti, na budúce vás príde dúfam viacej… Karol OM5KP, organizátor stretnutia.

Príbuzné príspevky