Nový člen OTC SARA

mikrofón3

mikrofón3Dňom 1. januára 2024 sme privítali v Old-Timers Clube SARA nového člena:

Andreu Jánošovú, OM1ADA z Bernolákova, čl. č. 413

Vítame Ťa Andrejka v OTC SARA a prajeme Ti veľa úspechov i pekných chvíľ strávených pri stretnutiach s priateľmi!

Rada OTC SARA

Príbuzné príspevky