Naši jubilanti

Svoje významné dni v decembri 2019 oslávia títo naši priatelia – členovia OTC SARA:

Veku 85 rokov sa dožíva:

  • Paul MAYTAN, AC2T

Veku 80 rokov sa dožíva:

  • Ján CIBUĽA, OM7AW

Veku 75 rokov sa dožíva:

  • Ján ILENČÍK, OM2JI

Veku 75 rokov sa dožíva:

  • Ladislav KOVÁČ, OM3AG

Veku 75 rokov sa dožíva:

  • Pavol CHALKO, OM3CFR

Veku 65 rokov sa dožíva:

  • Juraj KOVÁČIK, OM3ZWA

Prajeme vám veľa šťastia, zdravia v ďalšom živote i príjemných chvíľ strávených pri stretnutiach s priateľmi ako osobne, tak i na rádioamatérskych pásmach!

Rada OTC SARA

Related posts