Naši jubilanti

Svoje významné dni v júni 2020 oslávia títo naši priatelia – členovia OTC SARA:

Veku 75 rokov sa dožíva:

  • Werner BARTH, DL2SUB

Veku 70 rokov sa dožíva:

  • Margita LUKAČKOVÁ, OM5MF

Veku 70 rokov sa dožíva:

  • Peter RUMAN, OM6PR

Veku 65 rokov sa dožíva:

  • Milan KUKLA, OM5KM

Veku 60 rokov sa dožíva:

  • Ján VOŠČEK, OM8YW

Veku 45 rokov sa dožíva:

  • Patrik TREPÁŇ, OM1XQ

Prajeme vám veľa šťastia, zdravia v ďalšom živote i príjemných chvíľ strávených pri stretnutiach s priateľmi ako osobne, tak i na rádioamatérskych pásmach!

Rada OTC SARA

Príbuzné príspevky