Diplomový program OL100RADIO

Zlatý diplom Martina, OM1MJ
Zlatý diplom nášho člena Martina, OM1MJ

Pri príležitosti 100. výročia začiatku pravidelného rozhlasového vysielania v Československu organizuje Český radioklub aktivitu príležitostných staníc OL100RADIO, OL23RADIO, OL23RJ, OL100RJ a špeciálnej stanice OL100R. Aktivita prebieha na všetkých pásmach od 18.5.2023 00:00 do 18.6.2023 24:00 miestneho času.

Za spojenia s týmito stanicami je možné získať elektronické diplomy. Bronzový za 3 b., strieborný za 15 b. a zlatý za 25 b. Body môžete získať za spojenia nasledovne:

– 5 bodov za spojenie so špeciálnou stanicou OL100R
– 2 body za CW aj SSB spojenie so stanicami OL100RADIO, OL23RADIO, OL23RJ a OL100RJ
– 1 bod za DIGI (FT4, FT8, RTTY) spojenie so stanicami OL100RADIO, OL23RADIO, OL23RJ a OL100RJ

Body sa počítajú na každom pásme a móde zvlášť. Na získanie zlatého diplomu je povinné spojenie so špeciálnou stanicou OL100R. Diplomy sa vydávajú za rovnakých podmienok aj pre poslucháčov.

Špeciálna stanica OL100R bude aktivovaná cez víkend 3. a 4.6.2023. Na pripomenutie priekopníkov, ktorí zahájili rozhlasové vysielanie, bude táto stanica vysielať na stredných vlnách na frekvencii 1233 kHz dobovou moduláciou A2 a A3 a spojenia s touto stanicou budú nadväzované crossband. Stanica OL100R oznámi frekvencie v amatérskych pásmach, na ktorých bude počúvať vaše vysielanie, a bude vám odpovedať na frekvencii 1233 kHz. Frekvencie budú oznámené na 1233 kHz a na webe www.ceskyradioklub.cz. Vysielanie začne v sobotu večer o 20-tej hodine a bude trvať pokiaľ bude záujem o spojenia. V prípade záujmu môže byť stanica aktivovaná aj neskôr. Používajte, prosím, pre telegrafné spojenia mód CW, stanica OL100R vám bude odpovedať moduláciou A2, pre fonické spojenia používajte mód SSB, stanica OL100R vám bude odpovedať moduláciou A3.

Prehľad o nadviazaných spojeniach a získaných bodoch nájdete na stránke cro100.cz. Žiadosti o diplomy sa posielajú emailom na OK2ZA. QSL manažérom pre všetky stanice je OK1MP. Pre vyžiadanie QSL lístkov odporúčame využiť systém OQRS na ClubLogu. Nezaťažíte tým tak QSL službu. Všetky spojenia budú vložené aj do LOTW.

Related posts