Alexander Popov

Pri príležitosti 120. výročia prenosu správ pomocou bezdrôtového spojenia ruského fyzika a elektrického inžiniera Alexandra Popova nás ruskí rádioamatéri pozývajú k účasti na ďalšom diplomovom programe. Uskutočnené spojenia s týmito 12 stanicami R120A, R120D, R120E, R120K, R120L, R120N, R120O, R120P, R120R, R120S, R120V a R120AP sa vám automaticky zapisujú, vyhodnocujú a zároveň oceňujú (diplom, plaketa, suvenír,…).
Z posledných písmen volacieho znaku (R120A-R120V) sa musia poskladať slová – ALEKSANDR POPOV. Volací znak hlavnej stanice R120AP nahrádza akékoľvek dve chýbajúce písmená.
V štatistike TOP sa zapisujú všetky spojenia s výnimkou opakovaných.
Doba činnosti je od 1. mája 2015, 00:00 moskovského času (MSK) do 31. mája 2015 23.59 MSK (MSK = UTC + 3).
Podrobnejšie pravidlá programu: http://hambook.ru/rules/
Organizátorom je MegaLog Contest and Event Team.

Please follow and like us:
error

Mohlo by Vás zaujímať