Aktivita k 90. výročí prvních koncesí na našem území

ČAV ve spolupráci s ČRK pořádá akci k 90. výročí prvních koncesí v ČR. Dne 19. 5. 1930 byly konány první zkoušky, kterých se účastnilo prvních 6 radioamatérů. Akce se koná od 19. 5. 2020 do 31. 5. 2020. V provozu bude celkem 12 příležitostných stanic, z nichž 6 bude mít sufixy podle prvních 6 hamů a dalších 6 podle všech organizací, pod které kdy radioamatéři spadali (KVAC, SKEC, CAV, ROH, SVAZARM, CRK). Nehledejte v tom žádné politikum, je to historie: http://www.crk.cz/FILES/BULL_M_04_2020C.PDF

Soutěž a radioamatérský diplom k 90. výročí vydání prvních radioamatérských povolení v ČSR

Experimenty amatérského vysílání v Československé republice provozovali českoslovenští techničtí nadšenci již od raných dvacátých let dvacátého století, avšak nelegálně. Teprve ve druhé polovině dvacátých let přijaly československé úřady potřebné předpisy.

I přesto však v Československu neexistovaly oficiálně povolené radioamatérské stanice až do poloviny roku 1930. Teprve 19. května 1930 se konaly první zkoušky žadatelů o radioamatérská povolení.

Soutěž a diplom k 90. výročí prvních radioamatérských povolení v Československu – „OK-90“

ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači, mezinárodní radioamatérská organizace českých a slovenských radioamatérů, v úzké spolupráci s ČRK a dalšími neorganizovanými radioamatéry, připomene 90. výročí vydání prvních radioamatérských povolení provozem příležitostných značek a diplomem „OK-90“.

Termín akce

19.5.2020 00:00 UTC až 31.5.2020 23:59 UTC včetně.

Zvláštní volací značky

V provozu budou zvláštní volací značky připomínající prvních šest koncesionářů:

OL901AA (na památku Ing. Mirko Schäferlinga, OK1AA),

OL901AB (na památku Pravoslava Motyčky, OK1AB),

OL902AC (na památku MUC. Zdeňka Neumanna, OK2AC),

OL901AF (na památku Josef Štětiny, OK1AF, později OK1AZ),

OL902AG (na památku Ladislava Vydry, OK2AG),

OL901AH (na památku Aloise Weiraucha, OK1AH, později OK1AW).

Dále budou v provozu zvláštní volací značky připomínající historické i současné organizace sdružujících radioamatéry na území nynější České republiky:

OL90SKEC (SKEČ, Sdružení krátkovlnných experimentátorů československých 1928-1932).

OL90KVAC (KVAČ, Krátkovlnní amatéři českoslovenští,1929-1932).

OL90CAV (ČAV, Českoslovenští amatéři vysílači, 1932-1951, 2004-do současnosti).

OL90ROH (Revoluční odborové hnutí, 1951-1953).

OL90SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádou, 1953-1990),

OL90CRK (Československý, později Český radioklub, od r. 1990dosud)

Podmínky diplomu

Diplom se vydává ve třech třídách podle počtu bodů dosažených za spojení se speciálními stanicemi OL90.

III. třída (bronzová): 50 bodů

II. třída (stříbrná): 100 bodů

I. třída (zlatá): 150 bodů

Pásma

Do diplomu jsou platná spojení vradioamatérských pásmech 1.8 MHz, 3.5 MHz, 7 MHz, 10.1 MHz, 14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 24.9 MHz, 28 MHz a 50 MHz a 145 MHz.

Druhy provozu

Platná spojení se navazují provozem CW, fone (libovolná analogová modulace přípustná v daném pásmu), digitální (libovolná digitální modulace a kódování textu). Spojení obrazem nebo digitálním hlasem pro diplom neplatí.

Bodování

S každou stanicí OL90 lze navázat jedno platné spojení v každém pásmu a druhem provozu (CW, fone, digi).

Stanice OK mají za každé spojení jeden bod.

Stanice na území Evropy mají za každé spojení dva body.

Stanice mimo Evropu, s výjimkou Oceánie, získávají za každé spojení deset bodů.

Stanice na území Oceánie získávají za každé spojení dvacet bodů.

Čestné uznání

Zvláštní certifikát získají operátoři stanic OL90 bez ohledu na počet dosažených spojení.

Podrobnosti, přehled spojení a diplomy ke stažení najdete na: https://ok90.hamqth.com/

Veškerá spojení budou potvrzena přes LOTW, e-QSL a na žádost přes bureau zdarma. Za úhradu poštovného budou QSL zaslány direct.

Please follow and like us:
error

Mohlo by Vás zaujímať