Memoriál OTC SARA CW 2022: Prehľad

Zoznam pretekov Stiahnuť ako PDF

Kategória CALL

Poradie Volacia Značka Člen OTC Počet opakovaných spojení Počet spojení s členmi OTC Počet spojení s nečlenmi Počet bodov Čas s OM9OT
1. OM2KM OTC 15 0 11 8 46 06:12
2. OM7CF OTC 224 0 11 8 46 06:23
3. OM3RKA 1 11 8 46 06:25
4. OM3SEM OTC 309 0 10 10 45 06:01
5. OM3WZ 0 11 7 45 06:03
6. OM3ZU 0 10 8 43 06:22
7. OM8AQ 0 10 7 42 06:00
8. OM5KM OTC 108 0 9 10 42 06:02
9. OM5KP OTC 208 0 9 10 42 06:17
10. OK1DQP 0 10 7 42 06:22
11. OM5LR OTC 166 0 9 8 40 06:18
12. OM8ON OTC 56 0 9 7 39 06:40
13. OM7AT OTC 173 0 8 7 36 06:04
14. OM3KEG 0 4 2 19 06:55
15. OK2SWD 0 3 1 10

Kategória SWL

Poradie Volacia Značka Počet opakovaných odpočutých spojení Počet odpočutých spojení s členmi OTC Počet odpočutých spojení s nečlenmi Počet bodov Čas s OM9OT
1. OK2-9329 0 6 3 21