IDXP Bulletin

Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu radioamatérov, ktor0ho editorom je Štefan Horecký OM3JW, Mlynská 2, 900 31 Stupava prináša rádioamatérom prehľad zaujímavých staníc, rádioamatérskych expedicií a IOTA na pásmach vrátane QSL informácií.