Izolátor pre anténu DK7ZB

Izolátor pre anténu DK7ZB