10. zjazd SZR

Opäť prichádza čas, kedy sa zjazd, ako najvyšší orgán Slovenského zväzu rádioamatérov zíde na svojom rokovaní, aby zhodnotil výsledky dosiahnuté za posledné štyri roky, zvolil vedenie organizácie na ďalšie obdobie a zaoberal sa ďalším rozvojom rádioamatérstva na Slovensku.            Miestom konania zjazdu bude penzión Burra na ulici Karola Kallocsaya 2 v sobotu 3. decembra 2022. Penzión s reštauráciou Burra sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej a autobusovej stanice Vrútky. Všetky informácie k 10. zjazdu SZR aj s príslušnými formulármi nájdete .: Tu :. Aktuálne znenie stanov SZR Aktuálne znenie organizačného poriadku…

Čítať viac

Vyhodnotenie Memoriálu OTC SARA CW 2022

Pretekov v jesennej CW časti sa zúčastnilo okolo 20 staníc. Ďakujeme všetkým, ktorí si týmto rádioamatérskym spôsobom na našich zosnulých priateľov spomenuli a pretekov sa zúčastnili. Výsledky boli veľmi tesné, pri rovnosti bodov bol rozhodujúci čas spojenia s klubovou stanicou OM9OT. To, že mladí rádioamatéri sa telegrafii nevenujú, je dobre známe. Mnohí pravidelní účastníci pretekov už zomreli, alebo sa pre svoj pokročilý vek už pretekov nezúčastňujú. Cez webový formulár poslalo hlásenie 15 staníc a jeden rádiový poslucháč (SWL). V „Archíve ročníkov 2008 – 2020“ si môžete pozrieť staršie výsledkové listiny. Jarná fonická…

Čítať viac

OM7YA – SK

Dňa 6. novembra 2022 vo veku 78 rokov ukončil svoju životnú púť náš kamarát rádioamatér Borislav Zelienka, OM7YA z Kremnice, člen OTC SARA č. 12. Boris získal povolenie pre rádioamatérske vysielanie v r. 1968, členom OTC sa stal v r. 1995. Bol členom kolektívu OK3KIM, pracovne pôsobil ako majster odborného výcviku v Strojárňach Hliník nad Hronom. Ako rádioamatér sa venoval stavbe KV QRP zariadení, zúčastňoval sa mnohých kontestov a často navštevoval rádioamatérske stretnutia. Boris, odpočívaj v pokoji. Silvia, OM7AXL

Čítať viac