Nový člen OTC SARA
mikrofón3 Dňom 4. februára 2018 sme privítali v Old-Timers Clube SARA nového člena:

Štefana Zuzulu, OM3CMK z Vrábeľ, čl.č. 397


Vítame Ťa, Števo, v OTC SARA a prajeme Ti veľa úspechov i pekných chvíľ strávených pri stretnutiach s priateľmi!

Rada OTC SARA