Antény na stránke OTC SARA

Na našej stránke sú popísané antény, ktoré sú odskúšané, sú spoľahlivé a dobré. Práve nastal vhodný čas na stavbu antén. Vďačnou anténou je DELTA LOOP pre 40, 30, 20 a 15m.
Podrobný popis stavby tejto antény vám priblíži zaujímavý život rádioamatérov na Filipínach.

Stavba antény DIPÓL pre viac pásiem .: Tu :.
Stavba antény DELTA LOOP pre 40, 30, 20 a 15m .: Tu :.
Stavba antény DELTA LOOP pre 160, 80, 40 a 30m .: Tu :.
Anténa DELTA LOOP pre 3,5 až 30MHz .: Tu :.
Anténa pre 80 a 160m podľa IK1ZOY .: Tu :.
Anténa DELTA LOOP pre 80m na 160m pásmo .: Tu :.
Antény OM5LD .: Tu :.
ZS1QO - vertikál pre 80m .: Tu :.
Niečo k Inverted Vee .: Tu :.
Antény - odkazy na stránky .: Tu :.


Tabuľka rozmerov pre stavbu dipólovej antény podľa vzorca ½ λ(m) = 142,5/f(MHz) a podľa kalkulačky .: Tu :. Vzorec pre slučkovú anténu λ(m) = 306,4/f(MHz) a podľa kalkulačky .: Tu :.


Dipól pre celé 80m pásmo, alebo iným riešením ako invertované "V" .: Tu :.
Vertikálny deltaloop, rozmery a napájanie pre jednotlivé rádioamatérske pásma