topleft
topright

Hľadať v OM+OK CB

 

Hľadať na stránke

Podmienky šírenia

KV podmienky


Slnečné vyžarovanie: Status

Geomagnetické pole: StatusPodmienky na 2m


Aurora:
Status

Es vrstva:
Status

Dnešný vývoj vo vesmíre:
Horizontálna os - 3 hodiny/stĺpec

OM9OT QSL

OM9OT QSL
QSL manažérom klubovej stanice
OM9OT
je
Vilo, OM3MB
OM9OT PDF Vytlač E-mail

Klubová stanica

Old-Timers Club SARA má TÚ SR pridelenú volaciu značku OM9OT. Vedúcim operátorom je Karol, OM5NS, ktorý koordinuje vysielanie klubovej stanice pokiaľ ide o miesto, dátum a čas vysielania. Zodpovedá za úroveň celkovej prevádzky stanice. Za konkrétnu prevádzku v plnom rozsahu zodpovedá osobne ten operátor, ktorý so súhlasom vedúceho operátora práve klubovú volaciu značku používa . V súlade s predpismi je možné volaciu značku OM9OT používať iba na území Slovenskej republiky.

Keďže klub nevlastní žiadne technické zariadenie, vysielanie pod touto klubovou volacou značkou je uskutočňované jednotlivými členmi klubu s využitím ich vlastnej stanice.

Trvalé stanovište pri využívaní klubovej volacej značky je Bratislava, pri vysielaní členmi OTC mimo Bratislavy ide o vysielanie z prechodného stanovišťa. V súlade s možnosťou, danou povolovacími podmienkami, sa pri takom vysielaní nepoužíva volacia značka/p.


Za povolený výkon stanice OM9OT sa považuje výkon, ktorý má v danom prípade povolený člen OTC, vysielajúci pod klubovou značkou. Zoznam operátorov, oprávnených používať so súhlasom vedúceho operátora klubovú volaciu značku, predstavuje zoznam členov OTC z "OM". Klubovú volaciu značku môže v odôvodnených prípadoch používať za prítomnosti člena OTC aj iný rádioamatér, držiteľ "OM" povolenia, ktorý nie je členom klubu, ale pomáha realizovať akcie uskutočňované OTC. Pre prevádzku klubovej stanice platia v plnom rozsahu všetky predpisy, ktoré upravujú rádioamatérske vysielanie v Slovenskej republike.

Formulár denníka klubovej stanice OM9OT, ktorý sa vyplnený zasiela QSL manažérovi Vilovi, OM3MB, si môžete stiahnuť .: Tu :.

 

OTC anketa

Máte anténu pre 160m pásmo?
 
Odporúčame: [ www.ubytovanietatry.net ] [ www.pracovneodevy.com ][ OM0A ] [ www.cq.sk ] [ www.bielastopa.com ]
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates