topleft
topright

Hľadať v OM+OK CB

 

Hľadať na stránke

Podmienky šírenia

KV podmienky


Slnečné vyžarovanie: Status

Geomagnetické pole: StatusPodmienky na 2m


Aurora:
Status

Es vrstva:
Status

Dnešný vývoj vo vesmíre:
Horizontálna os - 3 hodiny/stĺpec

OM9OT QSL

OM9OT QSL
QSL manažérom klubovej stanice
OM9OT
je
Vilo, OM3MB
Slovenská krajina a čas PDF Vytlač E-mail
Diplom Slovenská krajina a čas OLD-TIMERS CLUB SARA vydáva pre všetkých rádioamatérov a rádiových poslucháčov diplom SLOVENSKÁ KRAJINA A ČAS za spojenia (odposluchy) uskutočnené od 1. decembra 1997 všetkými povolenými módmi na všetkých rádioamatérskych KV a VKV pásmach.
Na splnenie podmienok je potrebné získať stanovený počet bodov za spojenia so stanicami vysielajúcimi z miest, obcí alebo okresov Slovenskej republiky, rozdelených do troch skupín, uvedených nižšie. S každou skupinou musí byť uskutočnené najmenej jedno spojenie a každá lokalita môže byť započítaná iba raz.

ROZDELENIE DO SKUPÍN:

Skupina A – mestá, obce alebo okresy, v ktorých sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky
Bratislavský hrad (BAA) Hrad Devín (BAD)
Nitriansky hrad (NIT) Trenčiansky hrad (TNC)
Spišský hrad (LEV) Oravský zámok (DKU)
Zvolenský hrad (ZVO) Banícka akadémia (BST)
Oltár Majstra Pavla (LEV) Matica slovenská (MAR)


Skupina B – miesta, obce alebo okresy, kde sa nachádzajú turistické a rekreačné lokality a prírodné zvláštnosti
Slnečné jazerá v Senci (SEN)Zlaté piesky v Bratislave (BAB)
Sĺňava pri Piešťanoch (PIE)Vodné dielo Gabčíkovo (DST,BAE)
Oravská priehrada (NAM, TVR) Liptovská Mara (LMI)
Domašská priehrada (VRT, STR)Zemplínska šírava (MIC)
jaskyňa Domica (ROZ)Demänovská jaskyňa (LMI)
Belanská jaskyňa (POP)jaskyňa Slobody (LMI)
Jasovská jaskyňa (KEO)jaskyňa Izbica (BBY)
jaskyňa Driny (TRN)Važecká jaskyňa (LMI)
Gombasecká jaskyňa Dobšinská ľadová jaskyňa (ROZ)


Skupina C – miesta, obce alebo okresy, kde sa nachádzajú svetoznáme slovenské kúpele
Piešťany (PIE)Trenčianske Teplice (TNC)
Rajecké Teplice (ZIL)Sklené Teplice (ZIH)
Turčianske Teplice (TTE)Sliač (ZVO)
Bardejovské kúpele (BAR)Bojnice (PRI)
Dudince (KRU) Lúčky (RUZ)
Korytnica (RUZ)Smrdáky (SEA)
Ľubochňa (RUZ)Starý Smokovec (POP)
Ľubovnianske kúpele(SLU)Brusno (BBY)
Vyšné Ružbachy(SLU)Číž (RSO)


BODOVÉ HODNOTENIE:

  • za spojenie so stanicou pracujúcou priamo z miesta, alebo obce, v ktorej katastri sa objekt nachádza, sa započítava 5 bodov
  • za spojenie so stanicou vysielajúcou z okresu, na území ktorého sa objekt nachádza, sa započítavajú 2 body
  • za spojenie s klubovou stanicou OM9OT, ktorá vysielala z miesta, obce, alebo okresu, kde sa objekt nachádza, sa započítava 10 bodov


KATEGÓRIE A POTREBNÝ POČET BODOV:

Diplom sa vydáva v troch kategóriach: KV, KV+VKV a VKV
V každej kategórii v troch triedach: základná trieda, 1. trieda a Honor

Na získanie diplomu v určitej kategórii a triede sa požaduje počet bodov uvedený v tabuľke:
Kategória KVKategória KV+VKVKategória VKV
OM/OKEUDXOM/OKsused.št.OMOK+sused.št.
Zákl. trieda60201050402010
I. trieda75251560502515
Honor80302070603020

POPLATKY A ŽIADOSTI:

Poplatky za vydanie diplomu:

OM2 €
OK60 Kč
EU/DX5 IRC / 5 € / 7 USD


Žiadosti vo forme výpisu z denníka s uvedením: CALL, dátum, UTC, názov miesta alebo obce, okresný znak, počet bodov a celkový súčet získaných bodov. Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie o správnosti a pravdivosti uvedených údajov, dátum a podpis žiadateľa.Žiadosť sa spolu s úhradou poplatku zasiela na adresu diplomového manažéra:

Viliam KUŠPÁL, OM3MB
Súmračná 17
82102 Bratislava 2
S l o v a k i a
 
< Predchádzajúci   Nasledujúci >

OTC anketa

Máte anténu pre 160m pásmo?
 
Odporúčame: [ zdravotnícke oblečenie ] [ OM0A ] [ www.cq.sk ]
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates